Skip to main content

Paspoorten en andere Nederlandse reisdocumenten

Paspoorten en identiteitskaarten kunnen nu ook in Nederland aangevraagd worden.

U kunt een reisdocument op de volgende locaties aanvragen:

Op het stadhuis van de Nederlandse gemeenten Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt (Winschoten), Bergen op Zoom, Montferland ('s-Heerenberg), Bergeijk, Breda, of Venlo.

Tip: Bezoek vooraf de website van de gemeente waar u een reisdocument wilt aanvragen voor meer informatie over de locatie, hoe u een afspraak kunt maken en wat de voorwaarden zijn.

Op Schiphol, bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer vertrekhal 1

Tip: Op Schiphol kunt u op afspraak 7 dagen per week terecht van 07.00 uur tot 22.00 uur. U kunt dan uw paspoort bij aankomst op Schiphol aanvragen en het document ophalen als u weer uit Nederland vertrekt.

Meer informatie via https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/gemeentebalie-schiphol

Bij de Nederlandse ambassade in Berlijn maar ook bij de Nederlandse ambassade in de buurlanden zoals Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië.

Tip: De ambassades hanteren wereldwijd dezelfde tarieven voor reisdocumenten. Nederlandse gemeenten stellen zelf hun prijs vast. De meeste gemeenten berekenen een lagere prijs voor reisdocumenten dan ambassades.

Paspoorten en identiteitskaarten zijn langer geldig

Sinds 2014 zijn paspoorten en identiteitskaarten voor personen vanaf 18 jaar tien jaar geldig. Dit betekent dat u slechts één keer in de tien jaar een nieuw paspoort of identiteitskaart hoeft aan te vragen. 

Tip: Wanneer u een Nederlands paspoort of identiteitskaart alleen aanvraagt voor de bevestiging van de Nederlandse nationaliteit, kunt u ook overwegen een "Bewijs van Nederlanderschap" aan te vragen bij de ambassade in Berlijn. Dit kan digitaal of per post aangevraagd en toegestuurd worden. 

Voor meer informatie rondom het aanvragen van reisdocumenten en het maken van een afspraak raadpleeg eerst de website van de ambassade https://www.niederlandeweltweit.nl/laender/deutschland/ueber-uns/niederlandische-botschaft-in-berlin

Heeft mijn kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig?

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig als ze naar het buitenland reizen. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Maar ook als zij zorg nodig hebben.

Eigen reisdocument voor kind dat naar buitenland gaat

Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan uw kind met een identiteitskaart reizen. Het paspoort en de identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

Hoe kan ik een paspoort of identiteitskaart aanvragen?

U vraagt een paspoort of ID-kaart voor uw kind aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als EU burger kan de Duitse gemeente een identiteitskaart voor uw kind aanmaken. Van zelfsprekend kunt u terecht bij de Nederlandse ambassades of bij een van de aangewezen grensgemeenten in Nederland.

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?

  • een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
  • geboorte oorkonde
  • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. (U kunt tegelijk een paspoort en een identiteitskaart hebben).

Woont u in het buitenland? Maak dan eerst uw persoonlijke checklist op de website Nederland wereldwijd. Na het invullen van een vragenlijst krijgt u een overzicht van de papieren die u nodig heeft. Ook ziet u onder het overzicht waar en hoe u een afspraak kunt maken voor de aanvraag. U kunt de checklist downloaden of printen en meenemen naar uw afspraak.