Onze taal

Of u tijdelijk als expat met de hele familie naar de regio Stuttgart bent uitgezonden of dat u hier al meer dan 25 jaar woont, Nederlander blijven we in hart en nieren en het Nederlands is en blijft voor de meesten van ons, onze moedertaal. Vooral voor kinderen, die na een tijdelijk verblijf in het buitenland weer in het Nederlands schoolsysteem instromen, is het belangrijk de taal te blijven ontwikkelen. 
Voor iedereen - jong en oud - die de Nederlandse taal wil blijven oefenen en foutloos Nederlands wil blijven spreken en schrijven, hebben we een aantal hulprijke websites samengesteld.

NTC-onderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen

Sinds 2008 organiseert Stichting Letterland, in samenwerking met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) wekelijks in Stuttgart- Degerloch voor kinderen tussen vier en veertien jaar, onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC-onderwijs). Meer informatie? http://www.letterlandstuttgart.com

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal

Elk jaar in december, wordt in Nederland en België het Groot Dictee der Nederlandse Taal georganiseerd. Bekende Nederlanders en Vlamingen nemen het op tegen taaltalenten, die zich in de voorronden van de Volkskrant en de Belgische krant De Standaard weten te kwalificeren. Wilt u ook uw Nederlands testen, doe het dictee en ervaar aan den lijve hoe het met uw Nederlands gesteld is. Kinderen kunnen het groot Kinderdictee doen.
https://grootdictee.ntr.nl/category/kinderdictee-dicteetekst/

Nederlands op Wikipedia

Inhoudelijke en historische informatie over de Nederlandse taal vindt u op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands