Lid worden?

Wilt u de Nederlandse Vereniging in Stuttgart e.V. eens nader leren kennen, dan nodig we u van harte uit aan één van onze activiteiten deel te nemen. U heeft de mogelijkheid twee keer "gratis" mee te doen. Na dit rondje "Schnuppern", kunt u beslissen of u lid wilt worden.

Contact

NVSeV@outlook.com

Contributie en lidmaatschap

Per persoon: 22,50  € per jaar
Per familie: 30,-  € per jaar
Donateurs: 10,-  € per jaar

Overige donaties zijn welkom! U ontvangt een "Spendenquittung", die u bij de belasting kunt indienen.

Spelregels

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie dient elk jaar uiterlijk op 31 maart  betaald te zijn. Opzeggingen voor een nieuw kalenderjaar dienen uiterlijk op 30 november van het voorafgaande jaar schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging medegedeeld te worden. Wanneer een lid tijdens het lopende kalenderjaar, zijn lidmaatschap opzegt, wordt het contributiegeld niet terugbetaald. Statuten van de NVS e.V. zijn voor geïnteresseerden en leden op aanvraag beschikbaar.

Aanmeldingsformulier

NVSeV@outlook.com